Fizikatanár-képzés

ELTE FiziNET tematika

11. évfolyam (37 hét)

 

TÖMEGPONT KINEMATIKÁJA

 

 • Alapfogalmak
 • Egydimenziós mozgások kinematikája (egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás)
 • Grafikonok vizsgálata
 • Kétdimenziós mozgások kinematikája (vízszintes és ferde hajítások)

 

A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELV ALAPJAI

 

 • A speciális relativitáselv posztulátumai
 • Gondolatkísérletek
 • Sajátidő és koordinátaidő, idődilatáció
 • Az idődilatáció következményei: relativisztikus sebességösszeadás, hosszúság-kontrakció, gyorsulásdeficit

 

TÖMEGPONT DINAMIKÁJA

 

 • Newton törvényei
 • Lendület, lendületmegmaradás
 • Több erő együttes hatása, a dinamika alapegyenlete
 • Nehézségi erő, súly, súlytalanság, általános relativitáselv (egyszerűen)
 • Erőtörvények (súrlódási erő, közegellenállási erő, rugóerő)
 • Kényszererők és lejtő
 • Pontrendszerek dinamikája (többtestproblémák)
 • Világképek: arisztotelészi és newtoni, determinizmus és káosz

 

MUNKA, ENERGIA

 

 • Munka, energia, teljesítmény, hatásfok
 • Energiamegmaradás, egyszerű gépek
 • Rugalmas és rugalmatlan ütközések

 

KÖRMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

 

 • Egyenletes körmozgás kinematikája és dinamikája
 • Csillagászati problémák
 • Gyorsuló körmozgás
 • Merev test forgómozgása, perdület, forgatónyomaték
 • Merev test egyensúlya

 

REZGÉSEK

 

 • A harmonikus rezgőmozgás kinematikai, dinamikai és energetikai leírása
 • Az ingamozgás leírása
 • Csillapított rezgések, kényszerrezgések, csatolt rezgések

 

HIDROSZTATIKA, ÁRAMLÁSOK

 

 • Nyomás, hidrosztatikai nyomás, Pascal-törvény, felhajtóerő
 • Felületi feszültség, kapillaritás
 • Áramlási jelenségek, kontinuitási törvény és Bernoulli-törvény

 

HŐTAN

 

 • Alapfogalmak
 • Hőtágulás (szilárd testek, folyadékok, gázok)
 • Hőmennyiség
 • Halmazállapotok és halmazállapot-változások
 • Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai
 • Állapotsík, körfolyamatok
 • Kinetikus gázelmélet
 • Gázok energetikai vizsgálata, munkavégzés, belső energia, hőközlés
 • A hőtan főtételei
 • A hőterjedés formái, hősugárzás
 • Üvegházhatás, globális felmelegedési modellek

 

12. évfolyam (33 hét)

 

ELEKTROMOSSÁGTAN

 

 • Elektrosztatikai alapjelenségek
 • Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak
 • Potenciál, feszültség
 • Kondenzátorok
 • Az elektromos áram
 • Ellenállás, Ohm-törvény
 • Elektrolízis, galvánelemek
 • Egyszerű áramkörök, kapcsolások
 • Kirchhoff-törvények
 • Elektromos munkavégzés
 • Félvezetők, félvezető eszközök
 • Mágneses alapjelenségek
 • Az áram mágneses tere, Ampere-féle gerjesztési törvény
 • Elektromágnesek és alkalmazásaik
 • Lorentz-erő, részecskegyorsítók
 • Mozgási és nyugalmi indukció, Faraday-féle indukciós törvény, Lenz-törvény
 • Generátor, váltakozó áram, effektív értékek
 • Induktív és kapacitív ellenállások, RLC-kör
 • Transzformátor, háromfázisú generátorok
 • Rezgőkör, antenna, elektromágneses hullámok

 

HULLÁMTAN

 

 • A fény, mint elektromágneses hullám
 • Mechanikai hullámok jellemzői
 • Transzverzális és longitudinális hullámok, polarizáció
 • Hullámtulajdonságok (visszaverődés, törés, interferencia, állóhullámok, elhajlás)
 • A hang

 

GEOMETRIAI OPTIKA

 

 • Prizmák, plánparalel lemezek
 • Tükrök és lencsék képalkotása
 • Leképezési törvény
 • Optikai eszközök működése

 

MODERN FIZIKA

 

 • Fotonok és fotoeffektus
 • Atommodellek: Thomson, Rutherford, Bohr
 • Kvantummechanikai leírás
 • Kettős természet, anyaghullámok
 • Az atommag: protonok, neutronok, kvarkok
 • Tömeghiány, kötési energia, tömeg-energia ekvivalencia
 • Radioaktív bomlások és alkalmazásaik
 • Bomlási törvény, felezési idő
 • Maghasadás, atombomba, atomerőmű
 • Magfúzió, fúziós erőmű, fúziós folyamatok a Napban
 • Részecskefizikai érdekességek

 

ÉRETTSÉGI GYAKORLÁS


ELTE FiziNET tematika

11. évfolyam (37 hét)

 

TÖMEGPONT KINEMATIKÁJA

 

 • Alapfogalmak
 • Egydimenziós mozgások kinematikája (egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás)
 • Grafikonok vizsgálata
 • Kétdimenziós mozgások kinematikája (vízszintes és ferde hajítások)

 

A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELV ALAPJAI

 

 • A speciális relativitáselv posztulátumai
 • Gondolatkísérletek
 • Sajátidő és koordinátaidő, idődilatáció
 • Az idődilatáció következményei: relativisztikus sebességösszeadás, hosszúság-kontrakció, gyorsulásdeficit

 

TÖMEGPONT DINAMIKÁJA

 

 • Newton törvényei
 • Lendület, lendületmegmaradás
 • Több erő együttes hatása, a dinamika alapegyenlete
 • Nehézségi erő, súly, súlytalanság, általános relativitáselv (egyszerűen)
 • Erőtörvények (súrlódási erő, közegellenállási erő, rugóerő)
 • Kényszererők és lejtő
 • Pontrendszerek dinamikája (többtestproblémák)
 • Világképek: arisztotelészi és newtoni, determinizmus és káosz

 

MUNKA, ENERGIA

 

 • Munka, energia, teljesítmény, hatásfok
 • Energiamegmaradás, egyszerű gépek
 • Rugalmas és rugalmatlan ütközések

 

KÖRMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

 

 • Egyenletes körmozgás kinematikája és dinamikája
 • Csillagászati problémák
 • Gyorsuló körmozgás
 • Merev test forgómozgása, perdület, forgatónyomaték
 • Merev test egyensúlya

 

REZGÉSEK

 

 • A harmonikus rezgőmozgás kinematikai, dinamikai és energetikai leírása
 • Az ingamozgás leírása
 • Csillapított rezgések, kényszerrezgések, csatolt rezgések

 

HIDROSZTATIKA, ÁRAMLÁSOK

 

 • Nyomás, hidrosztatikai nyomás, Pascal-törvény, felhajtóerő
 • Felületi feszültség, kapillaritás
 • Áramlási jelenségek, kontinuitási törvény és Bernoulli-törvény

 

HŐTAN

 

 • Alapfogalmak
 • Hőtágulás (szilárd testek, folyadékok, gázok)
 • Hőmennyiség
 • Halmazállapotok és halmazállapot-változások
 • Gázok állapotjelzői és állapotváltozásai
 • Állapotsík, körfolyamatok
 • Kinetikus gázelmélet
 • Gázok energetikai vizsgálata, munkavégzés, belső energia, hőközlés
 • A hőtan főtételei
 • A hőterjedés formái, hősugárzás
 • Üvegházhatás, globális felmelegedési modellek

 

12. évfolyam (33 hét)

 

ELEKTROMOSSÁGTAN

 

 • Elektrosztatikai alapjelenségek
 • Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak
 • Potenciál, feszültség
 • Kondenzátorok
 • Az elektromos áram
 • Ellenállás, Ohm-törvény
 • Elektrolízis, galvánelemek
 • Egyszerű áramkörök, kapcsolások
 • Kirchhoff-törvények
 • Elektromos munkavégzés
 • Félvezetők, félvezető eszközök
 • Mágneses alapjelenségek
 • Az áram mágneses tere, Ampere-féle gerjesztési törvény
 • Elektromágnesek és alkalmazásaik
 • Lorentz-erő, részecskegyorsítók
 • Mozgási és nyugalmi indukció, Faraday-féle indukciós törvény, Lenz-törvény
 • Generátor, váltakozó áram, effektív értékek
 • Induktív és kapacitív ellenállások, RLC-kör
 • Transzformátor, háromfázisú generátorok
 • Rezgőkör, antenna, elektromágneses hullámok

 

HULLÁMTAN

 

 • A fény, mint elektromágneses hullám
 • Mechanikai hullámok jellemzői
 • Transzverzális és longitudinális hullámok, polarizáció
 • Hullámtulajdonságok (visszaverődés, törés, interferencia, állóhullámok, elhajlás)
 • A hang

 

GEOMETRIAI OPTIKA

 

 • Prizmák, plánparalel lemezek
 • Tükrök és lencsék képalkotása
 • Leképezési törvény
 • Optikai eszközök működése

 

MODERN FIZIKA

 

 • Fotonok és fotoeffektus
 • Atommodellek: Thomson, Rutherford, Bohr
 • Kvantummechanikai leírás
 • Kettős természet, anyaghullámok
 • Az atommag: protonok, neutronok, kvarkok
 • Tömeghiány, kötési energia, tömeg-energia ekvivalencia
 • Radioaktív bomlások és alkalmazásaik
 • Bomlási törvény, felezési idő
 • Maghasadás, atombomba, atomerőmű
 • Magfúzió, fúziós erőmű, fúziós folyamatok a Napban
 • Részecskefizikai érdekességek

 

ÉRETTSÉGI GYAKORLÁS